Our Registered Psychologists

Please Select

 • Please Select
 • Division of Clinical Psychology
 • Division of Educational Psychology
 • Division of Industrial-Organizational Psychology
 • Division of Counselling Psychology
 • Division of Clinical Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Education Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Industrial-Organizational Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Counselling Psychology (Affiliate Members)
 • Registered Psychologist

Name (ASC)

 • Title (ASC)
 • Title (DESC)
 • Name (ASC)
 • Name (DESC)
 • Registered No. (ASC)
 • Registered No. (DESC)
 • Divisional Membership (ASC)
 • Divisional Membership (DESC)
 • Membership Type (ASC)
 • Membership Type (DESC)
View

10

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
items per page
Title
Name
Registered No.
Divisional Membership
Membership Type
Details
Dr.
WANG, Shu
2017-714
--
--
--
WANG, Xiao Qian
2012-525
--
--
Dr.
WOLLIN, Erica Liu
2010-460
Division of Clinical Psychology, Registered Psychologist
Associate Fellow
--
WONG, Adrian
2018-744
--
--
--
WONG, Chau Min
2018-743
Division of Counselling Psychology, Registered Psychologist
--
--
WONG, Chee Wing
1993-072
--
--
--
WONG, Chi Hin Vincent
2008-372
--
--
--
WONG, Chi Kin
2009-390
--
--
--
WONG, Chi Kin Max
1997-128
--
--
--
WONG, Chi Ming Tony
2003-219
--
--
Title
Dr.
Name
WANG, Shu
Registered No.
2017-714
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
WANG, Xiao Qian
Registered No.
2012-525
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
Dr.
Name
WOLLIN, Erica Liu
Registered No.
2010-460
Divisional Membership
Division of Clinical Psychology, Registered Psychologist
Membership Type
Associate Fellow
Details
Title
--
Name
WONG, Adrian
Registered No.
2018-744
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
WONG, Chau Min
Registered No.
2018-743
Divisional Membership
Division of Counselling Psychology, Registered Psychologist
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
WONG, Chee Wing
Registered No.
1993-072
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
WONG, Chi Hin Vincent
Registered No.
2008-372
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
WONG, Chi Kin
Registered No.
2009-390
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
WONG, Chi Kin Max
Registered No.
1997-128
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
WONG, Chi Ming Tony
Registered No.
2003-219
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details